Subtotal:
  Faktura:
  Fragt:
  Ekspeditionsgebyr:
  Fragt pris:
  Rabat
  Moms udgør:
  Samlet beløb:

  HJEMMEVÆRNSBESTEMMELSE

  Emne:

  Anvendelse af reklameartikler i Hjemmeværnet
  Ref.:
  a. HJVBST 560-001 Repræsentative arrangementer, personalepleje samt gave- og
  præmieregulativ.
  b. HJVBST 560-004 Arbejdsgiverbetalte goder for frivilligt personel i Hjemmeværnet.
  Erstatter:
  HJVBST 343-001 af APR 2013

   

  1. FORMÅL
  Bestemmelsens formål er at beskrive rammerne for anvendelse af reklameartikler i Hjemmeværnet
  (HJV).

  2. MÅLSÆTNING
  Målet med bestemmelsen er, at:

  1. Regulere omfanget og anvendelsen af HJV reklameartikler.
  2. Tilpasse reklameartiklerne og anvendelsen af disse, så de matcher målsætningerne for HJV
  kommunikations- og rekrutteringsvirksomhed.


  3. DEFINITION
  Reklameartikler er genstande, som uddeles gratis af HJV. Reklameartiklernes formål er at
  understøtte arbejdet med at rekruttere medlemmer til HJV og at skabe opbakning i befolkningen til
  HJV. Reklameartiklerne skal synliggøre HJV navn samt HJV-mærke og koble dem med indtryk, som
  er positive for HJV omdømme. Reklameartiklerne skal derfor afspejle HJV værdier, mission og
  vision.

  Reklameartikler inddeles i fire kategorier:

  Kategori 1: Reklameartikler til uddeling i større mængder til en bred defineret målgruppe.
  Kategori 2: Reklameartikler, der uddeles i begrænset omfang til udvalgte målgrupper.
  Kategori 3: Profilbeklædning m.m., der indkøbes for private midler eller som arbejdsgiverbetalte
  goder for frivilligt personel i HJV (se ref. b.).
  Kategori 4: Reklameartikler indkøbt til specifikke formål, fx idrætskonkurrencer.

  Hvilke genstande, der tilhører den enkelte kategori, kan ses på
  http://www.hjv.dk/informationsforum/Materialer/Sider/Reklameartikler.aspx.

   

  4. VALG AF REKLAMEARTIKLER
  For at sikre overholdelse af EU-udbudsregler, ensartethed, fordelagtige priser, og et begrænset
  sortiment, er udvalget af reklameartikler fastlagt af Hjemmeværnskommandoen.
   

  5. INDKØB AF REKLAMEARTIKLER
  Salg og distribution foregår via HJV webshop www.hjvshop.dk. Hver enkelt myndighed eller
  privatperson oprettes individuelt som bruger i webshoppen, og handelen foregår direkte mellem
  leverandør og myndighed eller privatperson.
   

  6. SAMMENHÆNG MED GAVEARTIKLER
  Gaveartikler er ikke omfattet af denne bestemmelse (se ref. a.). Disse har typisk en højere pris og
  derfor en væsentlig mere begrænset anvendelse.
   

  7. SAGSBEHANDLENDE AFDELING
   

  7.1. Denne bestemmelse er gældende fra 11 JUL 2014.
   

  7.2. Sagsbehandlende afdeling er Hjemmeværnskommandoens Kommunikations- og
  Rekrutteringsafdeling.